top of page
Billede af Tapio Haaja

HELSINGFORS

  • Nybörjarkurs i finska språket och Finlands kultur

Nordkurs Helsingfors

Nybörjarkurs i finska språket och Finlands kultur

Kurstid

14 juni–6 juli 2023. Ankomst 13 juni, avresa 7 juli. 

 

Kursdeltagare

Kursen är öppen för alla studerande vid nordiska universitet och högskolor. Två nivågrupper. 

 

Arrangör

Finskugriska och nordiska avdelningen, Helsingfors universitet.

 

Kursprogram

Kursen omfattar ca 65 undervisningstimmar. Huvudvikten, ca 55 timmar, läggs på språkundervisning. Språkundervisningen sker i två nivågrupper som löper parallellt. Nivågrupp 1 ger grundläggande muntliga och skriftliga färdigheter i finska och en överblick över finskans ordförråd, ordstruktur och meningsbyggnad. Nivågrupp 2 bygger på de kunskaper som lärts ut i nivågrupp 1. Nivågrupp 2 passar ändå studenter som lärt sig grunderna i finska på annat sätt (se nedan för specificering).

Nivågrupp 1 förutsätter inga förkunskaper i finska. Målnivån är A1.2 enligt den europeiska referensramen för språk.
Nivågrupp 2 förutsätter ca 55 timmars undervisning i finska eller motsvarande kunskaper. Målnivån är A2.1. Ange vilken nivågrupp din ansökan avser.

Som del av språkundervisningen ges föreläsningar som behandlar bland annat finsk-ugriska språk, finska dialekter och finländsk språkpolitik. Föreläsningarna om finländsk kultur omfattar ca 10 timmar och de behandlar Finlands historia, litteratur och nutida film. Dessutom anordnas filmvisning, utflykter och studiebesök. En del av aktiviteterna är gemensamma med kursen om finlandssvenskan. 

Undervisningsspråken är finska och svenska. Språkundervisningen sker huvudsakligen på finska, föreläsningarna ges på svenska. Undervisningen samt undervisningsmaterialet är avgiftsfria och materialet delas ut under kursens gång. Kursen ger 10 ECTS-poäng. För att erhålla kursbetyg krävs ett aktivt deltagande i undervisningen, en skriftlig eller muntlig redovisning av en egen kulturrelaterad uppgift samt godkänt resultat på sluttentamen. 

 

Logi

I enkelrum med delat kök och badrum på studenthem, hyra 350 euro. Det finns möjlighet att själv boka extranätter om man vill stanna på studenthemmet någon dag före eller efter kursen. De flesta studerande kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland.

 

Kursledare

Paula Andersson, e-post paula.andersson@helsinki.fi, tel. +358 445853385

Gemensamma europeiska referensramen för språk
Nivåskala för språkkunskap och språkutveckling

bottom of page