top of page
Billede af Tapio Haaja

HELSINGFORS

  • Kurs om finlandssvenskan som språk och den finlandssvenska litterature

Nordkurs Helsingfors

Svenskfinland – Språk, litteratur, samhälle och pedagogik

 

På den här kursen får du lära dig allt om Svenskfinland, vad termen innebär och den rika kultur som finns i gemenskapen. 


Kursen fokuserar på svenskan som talas Finland, hur den skiljer sig från svenskan i Sverige och de alla olika dialekterna som tals i Finland. På kursen får du även lära dig om den finlandssvenska litteraturen som är mycket mer än bara mumintrollen. Du får även lära dig om svenskans plats i det finska samhället som ett av landets två officiella språk. Därtill kommer du även få inblick i den världskända finländska pedagogiken och de unika utmaningar som minoriteten ställs inför.

 

Finland har en väldigt generös språklagstiftning vad gäller nationalspråken finska och svenska som är likställda, men där finlandssvenskarna ofta är i minoritet. På kursen funderar vi på nationell identitet ur ett minoritetsperspektiv, på samhällelig och individuell tvåspråkighet och hur språket påverkas av det omgivande samhället. Du får också en översikt över de finlandssvenska dialekterna.

 

Under litteraturveckan kommer du att få en historisk överblick över den finlandssvenska litteraturen, från tidig litteratur, via modernismen och Edith Södergran, Tove Janssons klassiker, till samtidslitteratur. Du får även höra om finlandssvensk poesi och finlandssvensk musik. Litteraturdelen består ytterligare av ett författarbesök och (i mån av möjlighet) olika besök på ett finlandssvenskt förlag, universitetets bibliotek och/eller Svenska litteratursällskapet.

 

Den finländska pedagogiken behandlas under kursen lopp. Du får bekanta dig med bland annat produktion av finlandssvenskt undervisningsmaterial, språkbad och integrationsutmaningar i finlandssvenska skolor.

 

Kursen innehåller många sociala inslag. Inför midsommar får du exempelvis bekanta dig med finlandssvenska sits-traditioner samt bastubadandet.

 

Kursen avslutas med ett besök i Vasa och Österbotten som en motvikt till veckorna i Helsingfors. Vasa är en tvåspråkig stad med betydligt högre andel svenskspråkiga än i Helsingfors. Under exkursionen besöker vi byar utanför Vasa där det talas utpräglad dialekt. Syftet med exkursionen är att du får upptäcka en språkmiljö där svenskan många gånger står starkare än i södra Finland eller till och med där svenskspråkiga är i majoritet.

 

Kursen rekommenderas särskilt för studenter som är blivande lärare, personer som är intresserade av språkpolitik, dialekter eller litteratur. Kursen ges både på kandidatnivå och magisternivå. Uppgifterna anpassas enligt den nivå du väljer. Mer information om detta ges under kursens gång.

 

Tidpunkt

Kurstid – 12 juni – 30 juni. 2023

Ankomst – 9 juni – 11 juni 2023

Avresa – 30 juni – 2 juli 2023

 

Logi

Mer information om detta senare.

 

Utgifter

Lägenhetshyra, kollektivtrafiken, mat.

 

Följande ingår

Allt undervisningsmaterial (vissa böcker för litteraturdelen måste studenten hitta på egen hand), exkursioner och inträde till gemensamma museibesök.

 

Kursledare

Markus Söderman

markus.soderman@helsinki.fi

Telefonnummer: +358 (0) 50 33 606 77 

OBS! Frågor gällande ansökningen riktas till landskoordinatorn i det land du studerar. Kursledaren ansvarar bara för kursinnehållet.

bottom of page