top of page
Billede af Tapio Haaja

HELSINGFORS

  • Kurs om finlandssvenskan som språk och den finlandssvenska litterature

Nordkurs Helsingfors

Svenskfinland – Språk, litteratur, samhälle och pedagogik

Tidpunkt

Kurstid: 10 juni – 28 juni 2024

Ankomst: 7 juni – 9 juni 2024

Avresa: 28 juni (efter kl. 17.00) – 30 juni 2024

Indhold

På den här kursen får du lära dig allt om Svenskfinland, vad termen innebär och den rika kultur som finns i gemenskapen.

Kursen fokuserar på svenskan som talas i Finland, hur den skiljer sig från svenskan i Sverige och de olika dialekterna som talas i Finland. På kursen får du även lära dig om den finlandssvenska litteraturen, som är mycket mer än bara Mumintrollen. Du kommer även att lära dig om svenskans plats i det finska samhället som ett av landets två officiella språk. Dessutom kommer du att få en inblick i den världsberömda finländska pedagogiken och de unika utmaningar som den svenskspråkiga minoriteten ställs inför.

Finland har en mycket generös språklagstiftning när det gäller nationalspråken finska och svenska, som är likställda, men där finlandssvenskarna ofta är i minoritet. På kursen kommer vi att utforska nationell identitet ur ett minoritetsperspektiv, samhällelig och individuell tvåspråkighet och hur språket påverkas av det omgivande samhället. Du kommer också att få en översikt över de finlandssvenska dialekterna.

Under litteraturveckan kommer du att få en historisk översikt över den finlandssvenska litteraturen, från tidig litteratur, via modernismen och Edith Södergran, Tove Janssons klassiker, till samtidslitteratur. Du kommer också att höra om finlandssvensk poesi och finlandssvensk musik. Litteraturdelen inkluderar även ett författarbesök och (om möjligt) olika besök på ett finlandssvenskt förlag, universitetsbiblioteket och/eller Svenska litteratursällskapet.

Den finländska pedagogiken kommer att behandlas under kursens gång. Du kommer att bekanta dig med bland annat produktionen av finlandssvenskt undervisningsmaterial, språkbad och integrationsutmaningar i finlandssvenska skolor.

Kursen innehåller många sociala inslag. Inför midsommar kommer du exempelvis att bekanta dig med finlandssvenska sitz-traditioner samt bastubadande.

Kursen avslutas med ett besök i Vasa och Österbotten som en motvikt till veckorna i Helsingfors. Vasa är en tvåspråkig stad med en betydligt högre andel svenskspråkiga än i Helsingfors. Under exkursionen besöker vi byar utanför Vasa där det talas en utpräglad dialekt. Syftet med exkursionen är att du ska få uppleva en språkmiljö där svenskan många gånger står starkare än i södra Finland eller till och med där svenskspråkiga är i majoritet.

Kursen rekommenderas särskilt för blivande lärare, personer som är intresserade av språkpolitik, dialekter eller litteratur. Kursen ges både på kandidatnivå och magisternivå. Uppgifterna anpassas enligt den nivå du väljer. Mer information om detta ges under kursens gång.

 

Logi

Mer information om detta kommer senare.

 

Utgifter

Lägenhetshyra, kollektivtrafik och mat.

 

Följande ingår

Allt undervisningsmaterial (vissa böcker för litteraturdelen måste studenten skaffa själv), exkursioner och inträde till gemensamma museibesök.

 

Kursledare

Markus Söderman

markus.soderman@helsinki.fi

Telefonnummer: +358 (0) 50 33 606 77 

OBS! Frågor gällande ansökningen riktas till landskoordinatorn i det land du studerar. Kursledaren ansvarar bara för kursinnehållet.

Ansøg her

bottom of page