top of page
Billede af Julius Jansson

FINLAND

Landskoordinator
Finland

Reynir Eggertsson 

University of Helsinki 

University Lecturer, Scandinavian languages 

PB 24 (Unionsgatan 40) 

00014 

Finland 

E-post:reynir.eggertsson@helsinki.fi  

 

Kurser i finska språket för personer som studerar finska vid ett universitet utanför Finland


Utbildningsstyrelsens kurser i finska språket och Finlands kultur för personer som redan studerar finska är inte längre en del av Nordkurs. Om du studerar finska vid ett universitet i Norden, besök sidan

Sommarkurser i finska språket och Finlands kultur 2023

https://www.oph.fi/sv/program/senaste-sommarkurser-i-finska-spraket-och-finlands-kultur

Mera information om dessa kurser: skk@oph.fi

bottom of page