top of page
Billede af Jonathan Noack

GÖTEBORG

Kurs i svenska för finsktalande studerande i Göteborg

finlandflag_02.jpg

Nordkurs Göteborg

Kursdeltagare

25 finskspråkiga studerande. Kursen är avsedd för studerande i nordiska språk eller svenska språket vid universitet och högskolor i Finland.

 

Kurstid

Start 20 maj – kursslut 16 juni. Sista undervisningsdag är den 14 juni, men vistelsen kan förlängas till den 16 juni då kursen avslutas officiellt och kursens slutuppgift lämnas in.

 

Kursens syfte

Kursen omfattar ca 40 undervisningstimmar och syftet är att bereda finskspråkiga studerande tillfälle att förbättra och fördjupa sina kunskaper i svenska språket och i svenska samhällsförhållanden. Språkfärdighet fokuseras särskilt genom huvudsakligen gruppvisa tal- och skrivövningar. Under kursen ges gemensamma föreläsningar över svenska språket, svensk litteratur och kultur. Dessutom visas svenska filmer som analyseras och diskuteras. Examinationen sker i form av muntliga och skriftliga redovisningar. Under kursen anordnas också utflykter och samkväm.

Anmälan

Lämnas till respektive heminstitution. Mer information om kursen skickas till kursdeltagarna i god tid före kursens början

 

Inkvartering

Sker i studentrum i studentkorridorer, där man delar kök med andra studerande eller i studentlägenhet. Hyreskostnaden kan variera beroende på boendestandard. Observera också att boendestandarden kan variera. Deltagare på kursen ansvarar själva för att dokumentera och anmäla eventuella problem med boendet. Deltagarna ansvarar också själva för sitt personliga försäkringsskydd.
 

Arrangör

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet, Box 200 SE 405 30 Göteborg.

 

Kursledare

Marie Rydenvald
E-post: marie.rydenvald@svenska.gu.se


Sivi Järvinen
E-post: sivi.jarvinen@gu.se

Ansøg her

bottom of page