top of page
Billede af Ava Coploff

KØBENHAVN

Kursus i nyere dansk litteratur
fortrinsvist for norske, svenske og finlandssvenske studerende

Nordkurs København

Tidsperiode

Ankomst søndag den 11. august 2024 mellem 15.00-16.30.

Introduktion til kurset kl. 17.00, hvor vi alle skal være samlet.

Afrejse søndag den 25. august 2024 inden kl. 12.00.

 

Indhold

På dette kursus vil I møde en række fremtrædende danske forskere, der sætter spot på den nyeste litteratur og dens kritiske italesættelse af aktuelle problematikker ud fra diverse fremherskende teoretiske vinkler, ligesom I kommer til at møde nogle af de forfattere, som læses i løbet af kurset. 

 

Programmet er tæt besat med forelæsninger og gruppearbejde; enkelte aftener og weekend-dage vil også blive inddraget til faglige aktiviteter. Spændende ekskursioner og sociale arrangementer indgår som en integreret del af det faglige.

 

Undervisningsformen vil veksle mellem forelæsning og diskussion, samt forfatterbesøg. Kurset omfatter gennemsnitligt 4 timers undervisning pr. dag, hertil kommer tid til projektarbejde i grupper. Undervisningen er obligatorisk, ligesom det er en forudsætning for gennemførelse af intensivkurset, at man deltager aktivt i samtlige aktiviteter. Der må påregnes læsearbejde før kursusstart; dog vil der også være sat lidt tid af til læsning under forløbet. Kurset afsluttes med eksamen.

 

Kurset krediteres normalt med 10 ECTS-point af de øvrige nordiske universiteter.

 

Sted

Kurset vil blive afholdt i hjertet af København i DGI Byen med indkvartering i dobbeltværelser med bad og toilet. Se mere her om stedet.

 

Uddybende kursusbeskrivelse, praktiske oplysninger, adresser mm. vil blive sendt direkte til deltagerne i god tid inden kursusstart.

Pris

Som studerende betaler man 760 DDK i døgnet for opholdet (inkl. forplejning), hvilket dækkes af de tildelte stipendier. Resten af omkostningerne afholdes af Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, som yder et betydeligt tilskud.

 

Arrangør

Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab,

Emil Holms Kanal 2, DK-2300 København S. 

 

Torben Jelsbak, Tel. +45 3533 1224

E-post: tjelsbak@hum.ku.dk 

 

Kursusleder

Marianne Barlyng

Tel. +45 2396 1825

E-post: marianne@forlagetspring.dk

Ansøg her

bottom of page