top of page
Billede af Gunnar Ridderström

OSLO

Norsk språk og litteratur med særlig fokus på nobelprisvinner Jon Fosse

Nordkurs Oslo

Tidspunkt: 24. juni - 5. juli

 

I Oslo kan du sommeren 2024 blant annet være med på dette:

 

Studere Fosse på tvers av sjangre og jobbe med hans Nokon kjem til å kome, hans versjon av sagaen om Fridtjov og Ingebjørg og Sandra Kolstad sin tonesetting av diverse lyrikk på plata Elv på himmelen. 

 

Lære om temaet tro, hat, død og kjærlighet i Fosses forfatterskap, i Jenny Hvals Å hate gud og i den grafiske romanen Ubesvart anrop som tematiserer terrorangrepet 22. juli 2011.

 

Du vil få kunnskap om det spennende digitale arbeidet som gjøres på nasjonalbiblioteket – som er ganske annerledes enn det som er tilgjengelig i resten av Norden. Du vil få en kort innføring i ulike digitale søkemetoder og lære hvordan Nasjonalbibliotekets digitale bok- og aviskorpus kan anvendes for å finne sammenhenger, tendenser og ny forståelse for norsk offentlighet og litteratur.

 

I språkdelen skal det handle om nynorsk, skriftspråket til Jon Fosse. Norsk er et av ytterst få språk i verden som har to offisielle skriftspråk: bokmål og nynorsk. Bokmålet dominerer kraftig, og bare 10 % av språkbrukerne har nynorsk som foretrukket skriftspråk. Jon Fosse skriver alle bøkene sine på nynorsk, og da han ble tildelt Nobelprisen i litteratur, uttalte han at det var «ein pris til nynorsken og til den nynorske målreisinga». På dette kurset vil du lære hvorfor og hvordan Norge har endt opp med to relativt like skriftspråk, hva som karakteriserer og skiller de to skriftspråkene fra hverandre, og hva som ligger i «den nynorske målreisinga». Til slutt skal vi se nærmere på kontroversielle og politisk betente spørsmål som «Hva er vitsen med nynorsk i dag?», «Kommer nynorsken til å dø ut?» og «Hva skal til for å hindre at nynorsk dør?».

 

Du vil også være med på et dypdykk i metaforer: Figurativt språk preger menneskelig kommunikasjon i de aller fleste domener. Det brukes ikke bare som stilistisk grep, for å forskjønne teksten, men også for å formidle tanker og vanskelige konsepter. Den kognitive metaforteorien viser at våre tankebaner preges av metaforer. Metaforiske uttrykk er så innbakt i språket at det er få som reflekterer over dem, og de virker gjerne uproblematiske i ens førstespråk. Men å bruke og forstå figurativt språk på et annet språk, selv nært beslektet, kan innebære en del uventede bilder fra det man er vant til, men med en viss metaforisk bevissthet, kan mange forklares. På dette kurset skal vi fiske etter metaforer i Jon Fosses dikt, vasse i kognitiv metaforteori, for så å fange ekvivalens mellom metaforiske uttrykk i noen ulike språk.

Ansøg her

bottom of page