top of page
Billede af AQEEL AFZALI

TRONDHEIM

Kurs i norsk språk og litteratur for nordiske studenter

Næste kursus i Trondheim er i 2023

Nordkurs Trondheim

Kurs i norsk språk og litteratur for nordiske studenter

Kursdeltakere: 20 

 

Arrangør

Institutt for språk og litteratur, Humanistisk fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, N-7491 Trondheim, epost: isl@hf.ntnu.no

 

Kurssted

Universitetssenteret på Dragvoll. 

 

Kursledere

Ragnhild Eik, tel. +47 73596471, epost: ragnhild.eik@ntnu.no

Gerd Karin Omdal, tel. +47 73596427, epost: gerd.omdal@ntnu.no

 

Kursperiode

Ankomst til Trondheim mandag 19. juni, kursstart tirsdag 20. juni, hjemreise lørdag 8. juli. 

 

Eksamensform

Hjemmeeksamen (2 dager) i litteratur (50 %), skoleeksamen (4 timer) i språk (50 %). Eksamen bedømmes med karakterene A–F, hvor A er beste karakter og F er stryk.

 

Differensiering

Kurset vil gå i to varianter; en variant for studenter på MA-nivå (NORD3261) og en variant for studenter på BA-nivå (NORD2261). Variantene vil ha felles undervisning, men litt ulike eksamensoppgaver, i tråd med læringsutbyttet som er definert (se under). 

 

Program

Kurset vil gi en innføring i norsk språk og litteratur, og omfatter ca. 40 timer med undervisning. I språkundervisningen vil vekten bli lagt på grammatikk, uttale, språkhistorie og sosiolingvistikk, og studentene vil bli satt inn i den norske språksituasjonen. I litteraturundervisningen vil vi fokusere på temaet Stedets rolle og funksjon i norsk litteratur, med særlig vekt på et konkret utvalg av kortere og lengre tekster fra 1800-tallet til i dag. Det vil også være noe fokus på teknologi og infrastruktur knyttet til sted. I kurset inngår i tillegg forelesninger om andre norske kulturuttrykk som billedkunst og musikk. 

 

I løpet av kursperioden vil det bli arrangert byvandring og museumsbesøk, samt en noe lengre ekskursjon. 

 

Det er en stor fordel om deltakerne gjør unna en del lesearbeid før kursstart. Undervisningen vil være obligatorisk, og det forutsettes at man deltar i alle kursets aktiviteter, som vil bli betraktet som en integrert del av kurset. Dette gjelder selvsagt også de avsluttende eksamenene.

 

Læringsutbytte NORD2261 (BA-nivå)

Studenter som har fullført emnet

  • har kunnskap om norsk språkstruktur og det norske språksamfunnet

  • har kunnskap om et sentralt temaområde eller en epoke innenfor norsk litteratur

 

Læringsutbytte NORD3261 (MA-nivå)

Studenter som har fullfør emnet

  • har kunnskap om norsk språkstruktur og det norske språksamfunnet

  • har inngående kunnskap i et utvalgt fordypningsområde om norsk språk

  • har inngående kunnskap om et sentralt temaområde eller en epoke innenfor norsk litteratur

 

Innkvartering

Informasjon om innkvartering kommer så snart som mulig.

 

Nærmere opplysninger om kurset, pensum og innkvarteringen vil bli gjort tilgjengelig i god tid før kursstart. 

 

Kurset tilsvarer 10 ECTS-poeng. 

bottom of page