top of page
uppsalanordkurs.jpg

UPPSALA

Svenska språket i massmedier

Nordkurs Uppsala

Kurstid

15 juli–19 augusti 2024.

Digital informationsträff: måndagen den 15 juli.

Ankomst till Uppsala: söndagen den 21 juli.

Kursstart: måndagen den 22 juli.

Hemresa: söndagen den 11 augusti.

Inlämning av hemtentamen: måndagen den 19 augusti.

Kursdeltagare

20 deltagare från Danmark, Finland, Norge, Island, Grönland och Färöarna.

 

Undervisningen förutsätter grannspråksförståelse av talad och skriven svenska. Engelska används inte.

 

Kursbeskrivning

I dagens samhälle möts vi ständigt av massmedier, det vill säga medier som på olika sätt når stora grupper av människor. Det kan vara allt från dagstidningar till sociala medier: löpsedeln utanför kiosken, pushnotisen i din mobil, vännen som taggar dig i kommentarsfältet till nyhetsartikeln. Hur kan vi förstå det massmediala språkbruket i vår samtid? I kursen diskuteras denna fråga med utgångspunkt i exempel från det svenska språket.

 

För att analysera dagens medielandskap behöver vi placera det i ett historiskt sammanhang. Kursen inleds därför med ett kortare moment om tidiga massmedier, bland annat pamfletter. Vi rör oss sedan framåt med en fördjupning i traditionella massmedier, såsom dagstidningar. Utifrån denna kunskap behandlar vi sedan mer interaktiva medieformer som delvis kan liknas vid massmedier, till exempel diskussionsforum och offentligare delar av sociala medier. Kursen inriktas huvudsakligen mot skriven kommunikation.

 

Kursupplägg

Vi lägger stor vikt vid aktivt deltagande. Du förväntas närvara och vara aktiv vid samtliga undervisningstillfällen. Inför den första, digitala, kursträffen väljer du en längre skönlitterär text på svenska och vid det första tillfället på plats i Uppsala diskuteras dessa texter. Under kursens gång skriver du sedan kortare loggboksinlägg utifrån kurslitteraturen. I ett projektarbete som redovisas i muntlig form får du möjlighet till fördjupning av någon aspekt av kurstemat. I slutet av kursen skriver du en individuell hemtentamen.

 

Utöver ordinarie undervisning gör vi flera utflykter tillsammans: i och utanför Uppsala. Vi besöker platser som på olika sätt är relevanta för det svenska språket, ur ett både historiskt och samtida perspektiv. På kursen medverkar också gästföreläsare som presenterar sin forskning med inriktning mot svenska språket i massmedier. Kursen avslutas med en gemensam middag.

 

Kursplats

Campus Engelska parken, Uppsala universitet.

 

Kursnivåer

Kursen kommer att ges på två nivåer: en variant för dig som studerar på grundnivå/BA-nivå (8SV023) och en variant för dig som studerar på avancerad nivå/MA-nivå (8SV024). Undervisningen kommer att vara gemensam för samtliga studenter, men examinationsuppgifterna skiljer sig delvis åt mellan de två nivåerna.

 

Kursen motsvarar 10 ECTS-poäng.

 

Arrangör

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

 

Inkvartering

Du kommer att bo centralt i Uppsala tillsammans med de andra kursdeltagarna. På boendet har du ett eget enkelrum, men vissa av boendets faciliteter kan komma att delas mellan er. Kostnad per rum: preliminärt cirka 4000 SEK.

Kursledare

Vincent Björkquist: vincent.bjorkquist@nordiska.uu.se

Ansøg her

bottom of page